• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради

Відповідно до наказу Державної інспекції архітектури та містобудування України (далі – ДІАМ) від 12.11.2021 № 172, на підставі заяви (звернення) товариства з обмеженою відповідальністю «Пластікс-Україна» щодо порушення прав, визначених законодавством, об’єктом нагляду під час виконання ним повноважень у сфері містобудівної діяльності від 24.09.2021 та направлення на проведення перевірки № IR01:7730-5964-6914-7422, на виконання вимог підпункту 3 пункту 15, пункту 16 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 698 від 19.08.2015 (далі - Порядок), головним інспектором будівельного нагляду ДІАМ Бойко Є.О. у період з 16.11.2021 по 06.12.2021 було проведено позапланову перевірку дотримання Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження ним містобудівної діяльності.

В ході перевірки виявлено, що Департаментом у період з 31.08.2021 по 13.09.2021 було проведено захід державного архітектурно-будівельного контролю – позапланову перевірку на об’єкті «Реконструкція нежитлових приміщень №№ 1, 2, 3 (літера «В») нежитлової будівлі з надбудовою під розміщення адміністративно-офісних приміщень за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Полярна, 20в, нежитлові приміщення №№ 1, 2, 3 (літера «В»)» - за відсутності підстав, установлених законом.

За результатами проведеної ДІАМ позапланової перевірки головним інспектором будівельного нагляду ДІАМ Бойко Є.О. було складено акт перевірки від 06.12.2021 та видано припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності від 06.12.2021, які 06.12.2021 було отримано виконувачем обов’язків директора Департаменту, першим заступником директора Департаменту Попович О.М.

З метою усунення допущених Департаментом порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності приписом вимагалось у строк до 14.12.2021: скасувати наказ про проведення позапланової перевірки № 970 від 31.08.2021; скасувати припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил № б/н від 13.09.2021; скасувати припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція нежитлових приміщень №№ 1, 2, 3 (літера «В») нежитлової будівлі з надбудовою під розміщення адміністративно-офісних приміщень за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Полярна, 20в, нежитлові приміщення №№ 1, 2, 3 (літера «В»)» від 13.09.2021.

Про виконання вимог припису Департамент зобов’язувався повідомити головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ Бойко Є.О. в строк до 17.12.2021 за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.

В силу положень статті 411 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» та підпункту 1 пункту 5 Порядку припис головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ є обов’язковим до виконання.

Відповідно до положень пункту 8 Порядку об’єкти нагляду зобов’язані:

1) допускати головних інспекторів будівельного нагляду ДІАМ до проведення їх перевірки;

2) виконувати вимоги головних інспекторів будівельного нагляду ДІАМ щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

3) на вимогу головних інспекторів будівельного нагляду ДІАМ подавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення нагляду;

4) звітувати про виконання покладених на об’єкт нагляду завдань, планів перевірок за формою та у строки, визначені ДІАМ, та повідомляти головному інспектору будівельного нагляду ДІАМ про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення нагляду, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

Проте, Департаментом не було повідомлено у строк, визначений приписом про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності від 06.12.2021, про його виконання, чим порушено вимоги пункту 8 Порядку.

Згідно з положеннями пункту 15 Порядку однією з підстав проведення позапланової перевірки об’єкта нагляду є перевірка виконання обʼєктом нагляду припису головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ.

Пунктом 31 Порядку передбачено, що головний інспектор будівельного нагляду ДІАМ перевіряє виконання об’єктом нагляду припису шляхом проведення позапланової перевірки.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги неповідомлення Департаментом у визначений строк про виконання припису головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ, з метою здійснення перевірки виконання Департаментом вимог припису головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ Бойко Є.О. від 06.12.2021, наказом ДІАМ від 22.12.2021 № 219 було призначено проведення позапланової перевірки в порядку пункту 31 Порядку.

Головним інспектором будівельного нагляду ДІАМ Овчаренком А.С. на підставі наказу ДІАМ від 22.12.2021 № 219 та направлення на проведення перевірки № IR01:4438-2416-1154-8668 23.12.2021 було здійснено виїзд на об’єкт нагляду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32а.

Проте, до проведення позапланової перевірки головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ Овчаренка А.С. не було допущено об’єктом нагляду, про що в приміщенні Департаменту із залученням свідка було складено відповідний акт про недопущення до проведення перевірки від 23.12.2021.

Відповідно до Положення про Департамент, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.10.2015 № 978 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.12.2020 № 2110 Департамент є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який підпорядкований Київському міському голові, підзвітний і підконтрольний Київській міській раді, а у межах делегованих Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» державних повноважень є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю» від 19.08.2015 № 671 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 958) (далі – Постанова КМУ № 671), органи державного архітектурно-будівельного контролю є правонаступниками прав та обов’язків Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо здійснення повноважень відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та продовжують здійснювати повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю після початку здійснення відповідних повноважень та виконання відповідних функцій Державною інспекцією архітектури та містобудування.

Згідно з абзацом другим пункту 1 Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого Постановою КМУ № 671, орган держархбудконтролю з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підконтрольним ДІАМ.

Згідно з пунктом 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 1 Положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1340, ДІАМ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі - Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Відповідно до пункту 5 статті 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад у межах делегованих цим Законом державних повноважень є підконтрольними центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Пунктом 4 статті 411 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що за невиконання письмових вимог головних інспекторів будівельного нагляду посадові особи об’єктів нагляду несуть відповідальність відповідно до закону.

Посадовою особою об’єкта нагляду – виконувачем обов’язків директора Департаменту, першим заступником директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Попович О.М. лише протягом грудня 2021 року вчинено декілька порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності: не виконано вимоги припису головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ від 06.12.2021; не повідомлено про виконання припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності від 06.12.2021 у встановлений строк; не допущено головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ до проведення перевірки 23.12.2021.

Таким чином, порушення виконувачем обов’язків директора Департаменту, першим заступником директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Попович О.М. вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності носять системний характер і свідчать про свідоме небажання дотримуватись принципів законності та прозорості в роботі Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Згідно з пунктом 4 статті 411 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об’єктами нагляду, головні інспектори будівельного нагляду мають право вносити подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення.

Положеннями пункту 301 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 698 від 19.08.2015, передбачено надіслання подання про звільнення посадової особи об’єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, протягом трьох робочих днів з дати його внесення.

Про результати розгляду подання відповідні органи повідомляють ДІАМ.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями статтей 6, 7, 411 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 5, 8, 301 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698, та з метою забезпечення дотримання законодавства Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час виконання своїх повноважень, вношу подання про звільнення виконувача обов’язків директора Департаменту, першого заступника директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Попович О.М. з займаної посади.

Про результати розгляду цього подання прошу повідомити ДІАМ в строк до 01.02.2022.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux